PROJE SAHİBİ
DESTEKLEYENLER
UZMAN GÖRÜŞLERİ

Bugün itibariyle, dünyadaki işlerin yüzde 50’sinden fazlasını yapan kadınlar, toplam gelirin sadece yüzde 10’undan daha azına ulaşabilmektedir. Dünya çapında okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin üçte ikisini kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye’de 5-6 kadından biri okuma yazma bilmezken; üniversite mezunu kadın oranı yüzde 10’u bulmamaktadır.

Prof. Dr. Bülent Gülçubuk